Niepubliczna Szkoła w Żelaźnie

         Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum oraz seniorzy z Żelaznawezmą udział w projekcie "Łączymy pokolenia". Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej 80 osób 60+ z Kłodzka, Ołdrzychowic Kłodzkich i Żelazna w Gminie Kłodzko w woj. dolnośląskim poprzez tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej z wykorzystaniem istniejącego zaplecza społecznego i z uwzględnieniem potencjału osobistego seniorów w ramach zajęć z aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowia, nowych technologii, języka angielskiego, rękodzieła artystycznego, teatralnych, warsztatów dotyczących więzi międzypokoleniowych, w grupach seniorskich lub grupach międzypokoleniowych z 24 dziećmi w wieku szkolnym z miejscowości objętych projektem, w terminie od 01.03.2017 do 31. XII.2017.

         Zajęcia będę realizowane we współpracy z seniorami ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kłodzku oraz społecznością lokalną zgromadzoną wokół Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach Kłodzkich oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Żelaźnie.

Prezes Zarządu Fundacji "Nasze lepsze jutro" - Tomasz Szpulak