Niepubliczna Szkoła w Żelaźnie

„My wszyscy razem”

Stowarzyszenie inicjatywna Edukacyjna „Nasze Żelazno” otrzymało dofinansowanie na realizację projektu „My wszyscy razem” Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Społecznych. 

Celem głównym projektu jest wzrost zaangażowania dla dobra wspólnego 84 dzieci Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żelaźnie poprzez nabycie umiejętności, których rezultaty uczniowie będą prezentować na rzecz oraz we współpracy ze społecznością lokalną w okresie od 1 lutego 2017 do 31 grudnia 2017. 

Cel będzie realizowany przez uczestnictwo w zajęciach z różnych dziedzin: teatralne, w tym językowo-teatralne, taneczne, instrumentalno-wokalne, plastyczne, komputerowe, szachowe, z gry w piłkę nożną, pływanie. Uczestnicy projektu będą prezentować swoje umiejętności podczas występów, wystaw plastycznych, turniejów sportowych, które zorganizują dla mieszkańców Gminy, angażując w to swoich rówieśników z innych miejscowości, młodsze rodzeństwo, swoje rodziny, sąsiadów i wszystkich pozostałych członków lokalnej społeczności.

 

Koordynator Projektu – Tomasz Szpulak